top of page
inflatable-tents_the-widest-range-of-tents-1920x491.jpg

nödtält

NÄR DET INTE GÅR SOM MAN VILL

Vi har även sjukhustält, nödtält, beredskapstält, avskärmare, barriärer och skydd som hjälper Er när ni är i nöd.

Finns i olika storlekar och utförande, kontakta oss för mer information.

PGK-56-75_56-40-sjukshustalt-1024x677 (1).jpg

NÖDTÄLT, SJUKHUSTÄLT OCH BEREDSKAPSTÄLT

NÄR DET INTE GÅR SOM MAN VILL

Vi har även sjukhustält, nödtält, beredskapstält, avskärmare, barriärer och skydd som hjälper Er när ni är i nöd.

Finns i olika storlekar och utförande, kontakta oss för mer information.

bottom of page